Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W 2020 roku otrzymaliśmy dotację na kapitał obrotowy w wysokości 64.931,13 zł, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku

z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie

programu nr SA.57015 (2020/N)

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.10.2020